Gmina Mniów

Inne ogłoszenia
Nabór na rachmistrza spisowego PDF Drukuj Email
  
poniedziałek, 15 czerwca 2020 07:06

Powszechny Spis Rolny

Więcej informacji w BIP.

 
Raport o stanie Gminy Mniów za 2019 rok PDF Drukuj Email
  
poniedziałek, 01 czerwca 2020 16:07

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 t.j.) Wójt Gminy Mniów w terminie do 31 maja 2020 roku przedstawia Radzie Gminy Mniów raport o stanie Gminy Mniów za 2019 rok.

W debacie nad raportem o stanie Gminy zabierają głos radni oraz mieszkańcy Gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy Mniów, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej.

Stosownie do art. 28aa ust. 8 ww. ustawy zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

Załączniki:

1. Raport o stanie Gminy Mniów za 2019 rok

2. Formularz zgłoszenia do debaty

 
Zdalna Szkoła PDF Drukuj Email
  
czwartek, 30 kwietnia 2020 20:12

Logo

KOmputery W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Gmina Mniów otrzymała dofinansowanie o wartości 60 000 na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego kształcenia. Zostało zakupionych 41 sztuk laptopów wraz z myszkami oraz 4 routery. Sprzęt został już przekazany 5 szkołom (w tym również SP Rogowice) i rozdysponowany między potrzebujących uczniów.

 
Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach I o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do obwodowych komisji wyborczych PDF Drukuj Email
  
środa, 15 kwietnia 2020 17:58

W BIP urzędu opublikowano informację o informację Komisarza Wyborczego w Kielcach I (wyciąg) o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do obwodowych komisji wyborczych.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 17 kwietnia 2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Mniów.

 
Nekrolog PDF Drukuj Email
  
poniedziałek, 02 marca 2020 12:18

1 marca 2020 r. w 75 roku życia i w 50 roku kapłaństwa

zmarł

Ksiądz Kanonik Henryk BYSZEWSKI

były proboszcz parafii w Nowinach, Węgleszynie i Mniowie.

Msza święta pogrzebowa pod przewodnictwem Księdza Biskupa Mariana Florczyka zostanie odprawiona w piątek 6 marca 2020 r. o godz. 12.00 w kaplicy Domu Księży Emerytów w Kielcach.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie...

Poprawiony ( poniedziałek, 02 marca 2020 12:24 )
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 68