Gmina Mniów

Rada Gminy
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
środa, 01 lipca 2020 10:28

W dniu 30 czerwca odbyła się XXIII sesja (absolutoryjna) Rady Gminy Mniów. W sesji uczestniczyło 14 radnych.

Rada Gminy Mniów podjęła następujące uchwały:

- w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mniów wotum zaufania

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mniów za 2019 rok

- w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Mniów z wykonania budżetu za 2019 rok

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie za 2019 rok

- w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie

Poprawiony ( środa, 01 lipca 2020 10:34 )
Więcej…
 
Posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
czwartek, 25 czerwca 2020 07:10

Najbliższe wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Mniów:

  • 26 czerwca 2020 r., godzina 13:00 (sala konferencyjna Urzędu Gminy - II piętro)
Poprawiony ( czwartek, 25 czerwca 2020 07:11 )
 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
czwartek, 25 czerwca 2020 07:04

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję XXIII sesję (absolutoryjną) Rady Gminy Mniów w dniu 30 czerwca 2020 roku (wtorek) o godzinie 10:00 w Szkole Podstawowej w Cierchach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad oraz przyjęcie protokołów z sesji w dniach 27 lutego 2020 r., 21 kwietnia 2020 r. i 10 czerwca 2020 r.

2. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

3. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Mniów za 2019 rok.

4. Debata nad raportem o stanie gminy.

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia/nieudzielenia Wójtowi Gminy Mniów wotum zaufania.

6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Mniów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

7. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mniów za 2019 rok.

8. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Mniów.

9. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Mniów.

Podjęcie uchwał:

10. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mniów za 2019 rok

11. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Mniów z wykonania budżetu za 2019 rok

 

Poprawiony ( piątek, 26 czerwca 2020 07:34 )
Więcej…
 
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
środa, 10 czerwca 2020 12:37

W dniu 10 czerwca 2020 roku odbyła się XXII sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Mniów kadencji 2018 – 2023. W sesji uczestniczyło 11 radnych.

Rada Gminy Mniów podjęła następującą uchwałę:

  • w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Klub Dziecięcy „Tęczowa kraina” z siedzibą w Mniowie i nadania jej statutu.
 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
poniedziałek, 08 czerwca 2020 14:04

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję XXII sesję (nadzwyczajną) Rady Gminy Mniów w dniu 10 czerwca 2020 roku (środa) o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Klub Dziecięcy „Tęczowa kraina” z siedzibą w Mniowie i nadania jej statutu.

3. Zamknięcie sesji

Przewodniczący Rady Gminy Mniów

/-/

Sławomir Gaweł

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 43