Gmina Mniów

Decyzje środowiskowe
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mniów na lata 2016 - 2022 PDF Drukuj Email
środa, 01 lutego 2017 09:42

W dniu 29 grudnia 2016 roku Rada Gminy Mniów uchwaliła Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mniów na lata 2016 - 2022. Treść uchwały nr 168/XXVII/2016 znajduje się w BIP gminy.

 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej PDF Drukuj Email
piątek, 12 sierpnia 2016 10:11

Gmina Mniów przystąpiła do opracowania i przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mniów (PGN). Ten strategiczny dokument, który wyznacza kierunki dla gminy na lata 2014-2020, w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię, gospodarka odpadami. Koncentrował się będzie na działaniach w Gminie mających na celu redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych, podniesieniu efektywności energetycznej.

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli gminie pozyskać fundusze unijne w latach 2014-2020. Z zapisów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego wynika, że tylko gminy które opracowały PGN, będą mogą się ubiegać o dofinansowanie działań takich jak termomodernizacje budynków czy wdrażanie Odnawialnych Źródeł Energii. Mieszkańcy również będą mogli ubiegać się dofinansowanie inwestycji własnych w podanym wyżej zakresie, lecz tylko na działania ujęte w PGN

Mieszkańcy także mogą zgłaszać propozycje i uwagi do PGN w drodze elektronicznej lub tradycyjnej (pismem na adres urzędu lub ustnie w pokoju nr 15) w terminie do 15 września 2016 r.

Pełna treść PGN w załączniku poniżej.

Attachments:
FileFile sizeLast modified
Download this file (Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mniów 2016-2022.pdf)Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mniów 2016-2022.pdf3441 Kb2016-08-12 10:27
Poprawiony ( piątek, 12 sierpnia 2016 10:30 )
 
Obwieszczenie PDF Drukuj Email
piątek, 18 marca 2016 09:59

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2013 poz. 1235), informujemy o możliwości zapoznania się z projektem opracowania pt. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mniów na lata 2016-2022”

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie pokój nr 15.

Więcej…
 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
czwartek, 09 lipca 2015 14:03

Mniów dnia 09.07.2015 r.

Znak: GKPS.V.6733.7.2015

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.199), oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) , Wójt Gminy w Mniowie zawiadamia, że została wydana :
Decyzja Nr 6/2015 Wójta Gminy Mniów znak: GKPS.V.6733.7.2015 z dnia 07.07.2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

  • Budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami o długości ok. 150,0 m. obejmująca nieruchomości o numerach ewidencyjnych 276, 350, 351 oraz część pasa drogowego o numerze ewidencyjnym 291 położonych w miejscowości Węgrzynów, gmina Mniów.

Więcej…
 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
środa, 08 lipca 2015 16:59

Mniów dnia 08.07.2015 r.

Znak: GKPS.V.6733.8.2015

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.199), oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) , Wójt Gminy w Mniowie zawiadamia, że została wydana :
Decyzja Nr 5/2015 Wójta Gminy Mniów znak: GKPS.V.6733.8.2015 z dnia 03.07.2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

  • Budowa ok. 350 m odcinków sieci : wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami obejmującej części nieruchomości o numerze ewidencyjnym 273 (drogi wewnętrznej), 238 (ul. Znajoma) oraz 312/2, położone w miejscowości gminnej Mniów.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 4