Gmina Mniów

Sprzedaż budynków Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
czwartek, 12 listopada 2009 15:20

OGŁOSZENIE

sprzedaży nieruchomości w formie przetargu ofertowego

 

Gminna Spółdzielnia ,, Samopomoc Chłopska’’ w Królewcu, 26-212 Smyków, woj. świętokrzyskie, pow. konecki tel.: 41 37-39-003, 41 37-39-036, ogłasza i zaprasza do przetargu ofertowego na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

Poprawiony ( czwartek, 12 listopada 2009 15:24 )
Więcej…
 
Informacja o decyzjach o warunkach zabudowy PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
środa, 28 października 2009 11:54
Od 1 stycznia do 30 września wydano 88 decyzji o warunkach zabudowy na budowę budynków mieszkalnych i 5 decyzji inwestycyjnych. Ustalenie warunków zabudowy następuje na wniosek Inwestora. Wniosek składamy na formularzu dostępnym w tutejszym Urzędzie pokój nr 15 i na stronie internetowej. Decyzja o warunkach zabudowy nie nadaje praw do terenu i nie narusza prawa własności ani uprawnień osób trzecich.

Organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy, jest zobowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do jej przeniesienia na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Stronami takiego postępowania są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie.

Decyzja o warunkach zabudowy jest bezterminowa, ale organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy, może stwierdzić jej wygaśnięcie:

  • jeżeli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę,
  • jeżeli dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenie są inne niż w wydanej decyzji a uprzednio nie została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.
Poprawiony ( środa, 17 lutego 2010 11:23 )
 
Ostrzeżenie o ryzyku zaczadzenia PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
poniedziałek, 26 października 2009 13:25

OSTRZEGAMY !

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych.

Poprawiony ( środa, 17 lutego 2010 11:24 )
Więcej…
 
Nabór na wolne stanowisko pracy PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
piątek, 16 października 2009 15:18

Ogłoszenie Nr 1110/4/09 o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Mniów na stanowisko:

Inspektor ds. księgowości podatkowej w Referacie Finansowym

 

Poprawiony ( środa, 17 lutego 2010 11:24 )
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 131 132 133 134 135 następna > ostatnia >>

Strona 131 z 135