Gmina Mniów

Badania profilaktyczne PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
poniedziałek, 29 czerwca 2009 09:40

Wzorem ubiegłych lat gmina Mniów przystąpiła do profilaktycznych przesiewowych badań wykrywających raka piersi u kobiet. Pierwsza grupa pań w ilości 41 osób została przebadana w dniu 27 czerwca br. w Centrum Onkologicznym w Kielcach. Wójt  zapewnił dowóz pań do Kielc. Niemal 100% pań, które zapisały się na powyższe badania, zgłosiły się do Centrum.

Poprawiony ( wtorek, 30 czerwca 2009 08:59 )
 
Bezpłatne szkolenia zawodowe PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
czwartek, 25 czerwca 2009 11:03

1 lipca 2009 roku rozpoczynamy realizację projektu "Inwestycje -Kwalifikacje-Sukces” którego głównym celem jest zdobycie nowych, specjalistycznych kwalifikacji zawodowych przede wszystkim w zakresie obsługi maszyn drogowych oraz sprzętu do robót ziemnych ( m.in. koparek, ładowarek, spycharek, walców drogowych)

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego, które ukończyły 45 rok życia i są zatrudnione na podstawie:

 
- Umowy o prace

- Umowy zlecenia

- Umowy o dzieło

- Spółdzielczej umowie o prace

- Mianowania

- Powołania

- Wyboru

W ramach projektu zostaną zorganizowane w Kielcach bezpłatne szkolenia zawodowe:

- OPERATOR MASZYN DROGOWYCH

- OPERATOR KOPAREK I ZWAŁOWAREK

Przewiduje się utworzenie 10 grup szkoleniowych. Wszystkim kursantom będzie przysługiwał:

- Zwrot kosztów dojazdu

- Materiały szkoleniowe

- Posiłek

Szkolenie kończy się egzaminem, wydaniem certyfikatu ukończenia kursu i nabycia określonych umiejętności. Certyfikaty zostaną wydane przez akredytowaną lub ciesząca się powszechnym zaufaniem instytucje i potwierdzać będą prawo do wykonywania określonych w nim czynności

Realizację projektu rozpoczynamy od promocji i rekrutacji i w  ramach tego etapu organizujemy spotkania informacyjno-promocyjne z potencjalnymi beneficjentami oraz wszystkimi osobami zainteresowanymi uczestnictwem w projekcie. Celem tych spotkań jest szczegółowe przedstawienie idei projektu, zaplanowanych działań oraz założeń i rezultatów. W trakcie spotkań będzie prowadzona także wstępna rekrutacja.

Drugi etap rekrutacji polega na indywidualnych rozmowach kwalifikacyjnych z doradcą zawodowym, które między innymi pomogą Beneficjentom poznać własne predyspozycje zawodowe. W działaniach tych weźmie udział 200 osób, spośród których zostanie wyłonionych 100 Beneficjentów Ostatecznych projektu. Utworzona zostanie również lista rezerwowa.

Osoby, które spełnią wszystkie warunki formalne uczestnictwa i zakwalifikują się do udziału w projekcie, zapraszamy do składania zgłoszeń na oferowane kierunki szkoleń w celu potwierdzenia rezerwacji miejsca.

Na chwilę obecną wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt z:

Kinga Lipowska
Specjalista ds.szkoleń

 

Grupa Doradcza Projekt Sp.z o.o.
al. Jana Pawła II 12/2
31-571 Kraków
tel. 0-12 294 18 64

Poprawiony ( czwartek, 25 czerwca 2009 11:09 )
 
Konkurs na stanowiska pracy PDF Drukuj Email
LGD Dorzecze Bobrzy
  
czwartek, 25 czerwca 2009 11:02

Na podstawie Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” z dn. 12 stycznia 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Zatrudniania Pracowników oraz Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Dorzecze Bobrzy” Zarząd LGD uchwala co następuje:

Ogłasza się otwarty konkurs na stanowiska:

  1. Koordynator ds. PROW.

Poprawiony ( piątek, 30 października 2009 12:21 )
Więcej…
 
Ogłoszenie o materiałach azbestowych PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
środa, 24 czerwca 2009 09:04
 OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Mniowie zachęca firmy do składania ofert na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Oferty zawierające cenę brutto oraz informację o aktualnym zezwoleniu Starosty Kieleckiego na wykonywanie działalności w/w zakresie kierować należy na adres:

Urząd Gminy w Mniowie

ul. Centralna 9

26-080 Mniów

lub faksem pod numer: (041)3737024

Termin składania ofert: 30 czerwiec 2009


Szczegóły pod numerem telefonu: (041)3737002 – 4 wew. 51

 
<< pierwsza < poprzednia 131 132 133 134 135 następna > ostatnia >>

Strona 133 z 135