Gmina Mniów

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
Rada Gminy
  
poniedziałek, 20 kwietnia 2020 11:32

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję XXI sesję (nadzwyczajną) Rady Gminy Mniów w dniu 21 kwietnia 2020 roku (wtorek) o godzinie 10:00 w Szkole Podstawowej w Zaborowicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku.

Podjęcie uchwał:

2. w sprawie zmian w budżecie gminy,

3. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2020 – 2031,

4. w sprawie zaciągnięcia kredytu,

5. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Mniów,

6. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy Mniów za rok 2019,

7. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych stanowiących własność Gminy Mniów,

8. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Mniów,

9. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie za rok 2019,

10. w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Mniowie,

11. zmieniająca uchwałę Nr 133/XIX/2020 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady komunalne w kompostowniku przydomowym,

12. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

13. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mniów w 2020 roku

14. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki numer 541 położonej w obrębie geodezyjnym Lisie Jamy

13. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał w BIP.

Przewodniczący Rady Gminy Mniów

/-/

Sławomir Gaweł

Poprawiony ( poniedziałek, 20 kwietnia 2020 12:50 )
 
Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach I o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do obwodowych komisji wyborczych PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
środa, 15 kwietnia 2020 17:58

W BIP urzędu opublikowano informację o informację Komisarza Wyborczego w Kielcach I (wyciąg) o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do obwodowych komisji wyborczych.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 17 kwietnia 2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Mniów.

 
Obwieszczenie o wydanej decyzji lokalizacyjnej PDF Drukuj Email
Budownictwo
  
wtorek, 14 kwietnia 2020 18:47

Treść w załączeniu

Attachments:
FileFile sizeLast modified
Download this file (DOC140420-14042020125901.pdf)DOC140420-14042020125901.pdf466 Kb2020-04-14 18:48
 
KOMUNIKAT Tarcza antykryzysowa - wsparcie z ZUS PDF Drukuj Email
Informacje dotyczące epidemii koronawirusa
  
piątek, 10 kwietnia 2020 09:10

Szanowni Państwo,

31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Materiały oraz wszelkie informacje są również dostępne na stronie internetowej ZUS: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus. Przekazujemy również link do materiałów dotyczących PUE: https://www.zus.pl/portal/pomoc/.

Zachęcamy do składania wniosków przez PUE.

Attachments:
FileFile sizeLast modified
Download this file (Instrukcja_wypełnienia_wniosku_RDU.DOC)Instrukcja_wypełnienia_wniosku_RDU.DOC687 Kb2020-04-10 09:14
Download this file (Instrukcja_wypełnienia_wniosku_RDZ.DOC)Instrukcja_wypełnienia_wniosku_RDZ.DOC635 Kb2020-04-10 09:14
Download this file (Instrukcja_wypełnienia_wniosku_RSP-C.DOC)Instrukcja_wypełnienia_wniosku_RSP-C.DOC855 Kb2020-04-10 09:14
Download this file (Instrukcja_wypełnienia_wniosku_RSP-D.DOC)Instrukcja_wypełnienia_wniosku_RSP-D.DOC700 Kb2020-04-10 09:14
Download this file (RDU_artykuł_merytoryczny_31.03.docx)RDU_artykuł_merytoryczny_31.03.docx26 Kb2020-04-10 09:15
Download this file (RDZ_artykuł_merytoryczny_31.03.docx)RDZ_artykuł_merytoryczny_31.03.docx28 Kb2020-04-10 09:15
Download this file (RSP-C_artykuł_merytoryczny_31.03.docx)RSP-C_artykuł_merytoryczny_31.03.docx29 Kb2020-04-10 09:15
Download this file (RSP-D_artykuł_merytoryczny_31.03.docx)RSP-D_artykuł_merytoryczny_31.03.docx30 Kb2020-04-10 09:15
Download this file (Tarcza_www_artykuł_główny.docx)Tarcza_www_artykuł_główny.docx21 Kb2020-04-10 09:17
Download this file (Wniosek_RDU_PAPIER_30.03.2020.docx)Wniosek_RDU_PAPIER_30.03.2020.docx54 Kb2020-04-10 09:15
Download this file (Wniosek_RDZ_PAPIER_31_03_2020_1.docx)Wniosek_RDZ_PAPIER_31_03_2020_1.docx63 Kb2020-04-10 09:16
Download this file (Wniosek_RSP_C_PAPIER_31.03.2020.docx)Wniosek_RSP_C_PAPIER_31.03.2020.docx64 Kb2020-04-10 09:16
Download this file (Wniosek_RSP_D_PAPIER_31.03.2020.docx)Wniosek_RSP_D_PAPIER_31.03.2020.docx59 Kb2020-04-10 09:16
Download this file (Załącznik_do_wniosku_elektronicznego_RDZ.XLS)Załącznik_do_wniosku_elektronicznego_RDZ.XLS43 Kb2020-04-10 09:16
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 135