Gmina Mniów

Fundusze pomocowe UE
Gmina Mniów realizuje projekt pn. "Szkoła sukcesu" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 PDF Drukuj Email
  
poniedziałek, 08 października 2018 16:00

Projekt jest skierowany do uczniów Szkół Podstawowych w Cierchach, Grzymałkowie, Mniowie

i Zaborowicach. Polega na realizacji działań zmierzających do budowania i rozwijania kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, jako form wspierania procesu edukacji.

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy wśród 440 uczniów (232 Dz i 208 Chł) klas 1-8 Szkół Podstawowych w Cierchach, Grzymałkowie, Mniowie i Zaborowicach poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz objęcie wsparciem indywidualnym uczniów ze specjalnymi potrzebami indywidualnymi w okresie od września 2018 roku do lipca 2020 roku, a także doskonalenie kompetencji nauczycieli oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół. Poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, ICT i językowych uczniom Szkół Podstawowych w Cierchach, Grzymałkowie, Mniowie i Zaborowicach zostaną stworzone możliwości rozwoju i poszerzania kompetencji kluczowych, w zakresie praktycznego rozwijania kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji naukowych, uczenia się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych, jako istotnych kompetencji związanych z przygotowaniem młodych ludzi do wejścia na rynek pracy.

 

Attachments:
FileFile sizeLast modified
Download this file (plakat.doc)plakat.doc1874 Kb2018-10-11 16:07
Download this file (Regulamin_projektu.docx)Regulamin_projektu.docx137 Kb2018-10-11 16:07
Download this file (Regulamin_rekrutacji.docx)Regulamin_rekrutacji.docx172 Kb2018-10-11 16:07
Download this file (Szkola_sukcesu_na_stronę_www.doc)Szkola_sukcesu_na_stronę_www.doc78 Kb2018-10-11 16:07
Poprawiony ( czwartek, 11 października 2018 16:07 )
Więcej…
 
Gmina Mniów realizuje projekt pn. " Mniowskie Skrzaty" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 PDF Drukuj Email
  
czwartek, 22 grudnia 2016 10:43
logo_fe_program_regionalny.png swietokrzyskie-w.png eu_efs.png

Plakat Projekt „Mniowskie skrzaty” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej.

Celem projektu jest wzrost udziału 55 dzieci (Dz - 26, Ch - 29) w wieku przedszkolnym na obszarach wiejskich w edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Mniów.

W ramach projektu utworzono trzy nowe oddziały przedszkolne przy szkołach w Cierchach, Grzymałkowie, Mniowie z filią w Rogowicach łącznie dla 55 dzieci.

Dzieci uczestniczące w projekcie objęte są nie tylko podstawową edukacją przedszkolną. Dzięki pozyskanym środkom możemy zapewnić im również dostęp do zajęć specjalistycznych takich jak zajęcia logopedyczne, psychologiczne, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki oraz zajęcia plastyczne. Dofinansowanie, które otrzymamy pozwoliło nam także na doposażenie bazy dydaktycznej. Dzieci mogą realizować zajęcia i bawić się w pięknie wyposażonych salach. Mogą uczyć się i rozwijać umiejętności obsługi sprzętu ICT. Sale wyposażyliśmy w nowe meble, zabawki, gry edukacyjne, a także tablice interaktywne, rzutniki i laptopy. Dzieci, choć tak małe, ponieważ są w wieku od 3 do 5 lat bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Stworzenie warunków do uczestnictwa dzieci w zajęciach edukacji przedszkolnej to nie tylko szansa na ich lepszy rozwój intelektualny, fizyczny i społeczny, to również krok w stronę ich rodziców, którzy będą mogli podjąć pracę lub aktywnie poszukiwać pracy

i zmienić swoją sytuację społeczną - zawodową.

Więcej…
 
Gmina Mniów realizuje projekt pn. " Lepszy start gimnazjalistów" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 PDF Drukuj Email
  
czwartek, 22 grudnia 2016 10:28
logo_fe_program_regionalny.png swietokrzyskie-w.png eu_efs.png

Plakat Projekt jest skierowany do uczniów Gimnazjum w Grzymałkowie i Mniowie. Polega na realizacji działań zmierzających do budowania i rozwijania kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, jako form wspierania procesu edukacji.

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy wśród 133 uczniów klas 1-3 gimnazjum w Grzymałkowie i Mniowie (56 Dz i 77 Chł) poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych w okresie od października 2016 roku do sierpnia 2018 roku, a także doposażenie bazy dydaktycznej szkół. Poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, ICT, historii, językowych uczniom gimnazjum w Grzymałkowie i Mniowie zostaną stworzone możliwości rozwoju i poszerzania kompetencji kluczowych, w zakresie praktycznego rozwijania kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji naukowych, uczenia się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych, jako istotnych kompetencji związanych z przygotowaniem młodych ludzi do wejścia na rynek pracy.

Zintensyfikowane wsparcie w zakresie kompetencji kluczowych wzmocni umiejętności i predyspozycje młodych ludzi, które przydatne będą na dalszych etapach kształcenia oraz na rynku pracy. Wsparcie udzielone w ramach projektu ma na celu przede wszystkim wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, którzy osiągają słabsze wyniki w nauce. Ma również pomóc tej młodzieży rozwijać swoje zainteresowania. Będzie także stanowić wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły.

W ramach projektu uczniowie będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z zakresu matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka angielskiego, historii, informatyki, doradztwa zawodowego oraz w zajęciach psychologicznych. Ponadto uczniowie będą mogli w sposób praktyczny ugruntować zwoją wiedzę poprzez udział w zajęciach pozaszkolnych realizowanych w teatrze, muzeach, centrum nauki Kopernik oraz w parku krajobrazowym.

Wsparcie w ramach projektu wzbogaci ofertę edukacyjną szkół i przyczyni się do wzrostu poziomu wiedzy i umiejętności wśród uczniów co zwiększy szanse na osiąganie przez nich lepszych wyników w nauce i na egzaminie.

 

Poprawiony ( wtorek, 12 września 2017 10:41 )
Więcej…
 
Realizacja projektów pn.: „Lepszy start gimnazjalistów” oraz „Mniowskie Skrzaty” PDF Drukuj Email
  
niedziela, 09 października 2016 14:07
logo_fe_program_regionalny.png swietokrzyskie-w.png eu_efs.png

Gmina Mniów rozpoczyna realizację projektów pn.: „Lepszy start gimnazjalistów” oraz „Mniowskie Skrzaty” współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Osoby zainteresowane udziałem w ww. projektach mogą składać dokumenty rekrutacyjne. Dokumenty te są dostępne w ”Regulaminach rekrutacji”.

Attachments:
FileFile sizeLast modified
Download this file (Regulamin-Rekrutacji-i-udziału-w-projekcie-Mniowskie_Skrzaty.doc)Regulamin-Rekrutacji-i-udziału-w-projekcie-Mniowskie_Skrzaty.doc265 Kb2017-09-06 14:09
Download this file (Regulamin_projektu.docx)Regulamin_projektu.docx94 Kb2017-09-06 14:08
Download this file (Regulamin_rekrutacji.docx)Regulamin_rekrutacji.docx124 Kb2017-09-06 14:09
Poprawiony ( wtorek, 12 września 2017 10:08 )
 
Kolejne działania w ramach projektu komputerowego PDF Drukuj Email
  
poniedziałek, 16 marca 2015 13:29
innowacyjna_gospodarka.jpg herb.jpg   ueefrr_l-kolor.jpg

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

Trwają ostatnie działania związane z wdrożeniem projektu „Bliżej e-świata – szerokopasmowy internet dla mieszkańców Gminy Mniów”.
Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie, zostaną w kwietniu i maju 2015 r. objęte szkoleniem w zakresie korzystania z komputerów i poruszania się w sieci Internet.
Obecnie trwa podłączanie beneficjentów do gminnej sieci internetowej MniowNet, które kontynuowane będzie w marcu, kwietniu i maju.
W związku ze zgodą Władzy Wdrażającej Programy Europejskie zakupione zostanie dodatkowych sześć komputerów dla beneficjentów z kolejnych miejsc listy rankingowej, którzy złożyli wnioski o udział w Projekcie w styczniu 2014 roku. Dodatkowi beneficjenci także zostaną objęci wyżej wymienionymi działaniami.

Dotacje na innowacje                                                                                                                             Inwestujemy w waszą przyszłość

 

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 6